• Ochrana ovocných rostlin před chorobami a škůdci patří k nejdůležitějším úsekům pěstování.
  • Na našem webu najdete veškeré škůdce a nemoci, které mohou napadnout ovocné rostliny.
  • Web je rozdělen do kapitol pojmenovávajících a fysiologických poruchách, mykosách, virosách, bakteriosách, ochraně ovocných plodin, chemických přípravcích,živočišných škůdcích, chorobách hmyzu a škodlivém a užitečném ptactvu.
  • Tento web by mohl nabýt co nejvíce znalostí o biologii a potírání škůdců a chorob, mohl by přispět ke zvýšení produkce ovoce.