Gloeosporiová hniloba vlašských ořešáků

Gloeosporium sp. 

        Podobně jako jiné mykosy, je i tato houbová choroba ořešáku místy dosti rozšířena jen za vlhkých let. Hlavní škody vznikají na plodech. Na jejich zeleném oplodí jsou větší či menší, z počátku více méně okrouhle propadlé, stále se zvětšující, černohnědé až černé skvrny, pokrývající se v soustředných kruzích hnědočervenými ložisky výtrusů houby. Propadlé skvrny odumírajícího pletiva se prohlubují, splývají, až i celý ořech zčerná a jádro propadá zkáze. Též mladé výhony a listy jsou houbou, třeba vzácně, napadány, černají a odumírají. Boj proti chorobě je stejný jako proti černé skvrnitosti ořešáku.