Mušinovitost jablek a hrušek, Sazovitost jablek a hrušek

Leptothyrium pomi (Mont. et Fr.) Sacc., Gloeodes pomigena (Schw.) Colby

 

        Jde o choroby do dvacátých let našeho století v Evropě velmi vzácné, v posledních letech též u nás četnější. U chorob jde o ochuravění slupky, hlavně jablek, méně i hrušek.

        Houba Leptothyrium pomi (Mont. et. Fr.) Sacc. je vřeckatá houba (Ascomycetes) z řádu Sphaeriales. Ve vlhkých letech a k podzimu, v srpnu a v září, někdy až ve skladišti (ale ve skládkách se nemoc nešíří) jsou na slupkách větší či menší, zelenočerné, částečně smytelné, rozmazané skvrnky. Porosty této houby, mezi nimiž jsou černé tečkovité plodničky houby, připomínají mušince.

        Podobné ochuravění, hnědočerné skvrny nepravidelného tvaru na jádrovém, skoro zralém ovoci, vyvolává houba Gloeodes pomigena (Schw.) Colby. Ani tato choroba se nešíří ve skládkách.

        Obě choroby znamenají vadu krásy plodu. Skladovatelnost ovoce jimi netrpí, leč snad při velmi silném výskytu. Srpnovými postřiky měďnatými nebo sirnatými přípravky, i slaběji koncentrovanými, lze oběma chorobám úspěšně čelit.

        Napadené plody lze skvrn zbavit vodou a otřením nebo i složitějším postupem (2 kg kyselého uhličitanu sodného rozpustit ve 20 l vody, přidat 500 g chlorového vápna, do ochlazeného roztoku ponořit plody na 3 – 6 min., promýt vodou, osušit).