Polník révový

    Agrilus derasofasciatus Kies.  

            Žije u nás místy dost hojně, zejména u Bratislavy, na révě vinné. Jeho larva vyžírá kambium a dřeň révových letorostů, čímž způsobuje porušení vodivosti cevních svazků. Větší počet larev v jedné matce révy může zavinit postupné odumírání révy. Tento druh je nejhojnější vždy na okrajích vinic, v sousedství živých plotů a křovin. Za teplých a slunečných květnových dnů sedává v dopoledních hodinách na listech révy, a jakmile se přiblížíme na vzdálenost asi jednoho metru, rychlé odlétá jako všichni krasci a usedá na sousední keře. Jeho let je bleskurychlý. Páří se koncem května, vývoj dokončuje velmi často i v réví pohozeném po řezu na okraji vinice. Proto je nutno toto réví do příchodu jara odstranit a spálit. Polník révový je jedním z nejmenších zástupců rodu, je jen 5 – 6 mm dlouhý, bronzově zelený. Jako škůdce je uváděn zejména z Francie, Německa, Ruska, Španělska a Severní Afriky. Byl prý zavlečen i do USA. V jeho bionomii je ještě dost nejasného. Podle nejnovějších pozorování jsou vajíčka nakladena na výhony révy, larvy vnikají do dřeva, kdy vyžírají chodby a teprve po druhém přezimování se na konci chodby zakuklují.

            Všechny larvy polníků, jichž žije u nás na ovocných dřevinách více druhů, jsou ještě málo prostudovány. Poznáme je snadno podle toho, že malá hlava je do prvního širokého hrudního článku vkloubena širokou basí a je opatřena černohnědými, silnými kusadly. Články zadečku jsou přibližně stejně silné, teprve poslední jsou úzké; na posledním bývá u některých druhů pilkovitý párový výrůstek. Dospělá larva je podle druhu dlouhá 5 – 15 mm, u největších našich druhů až přes 20 mm. Dospělí brouci se vesměs vyznačují zelenými, modrými nebo měďovými kovovými barvami krovek.

            Z přirozených nepřátel uvádíme tyto nejčastější lumky: Corystes aciculatus Reinh.,Tetrastichus agrilorum (Ratzb.)

            Z ochranných přípravků se velmi dobře v poslední době (podle zpráv z USA a Německa) osvědčily E 605, DDT a HCH. U nás nebylo zatím větších ochranných opatření zapotřebí.