Chrobák révový

Lethrus uterus Scop.

        Statný brouk z čeledi brouků chrobákovitých (Scarabeidae), na jižním Slovensku případně nazývaný hlaváč, viničiar, na jižní Moravě viničník. Je veliký jako náš chrobák, tělo je vejčité, hlava nápadně veliká, štít je širší než krovky, zejména u samečků. Horní čelist samečka je nápadně veliká, tlustá, na vnitřní straně ozubená, s velkým klešťovitým, dolů zahnutým násadcem. Délka těla 15 – 17 mm. Sameček dosahuje někdy pozoruhodné délky 2 cm. Obě pohlaví jsou letu neschopná, krovky jsou srostlé, blanitá křídla pod krovkami velmi redukována. Z toho vyplývá, že možnost rozšíření tohoto brouka je velmi malá, proto je omezen jen na určité neveliké oblasti prastarých vinorodých krajů. Je především známým škůdcem vinic v jižní části Evropy. Též v Maďarsku způsobuje někdy větší škody. U nás se s ním setkáváme ve vinicích počátkem května, kdy zakládá podzemní hnízdo.

        Poškození révy je typické, protože s podobným se u jiných škůdců révy nesetkáváme. Samec odkusuje na jaře obyčejně narašené pupeny, které vyhlížejí jako by byly ulomeny, a zatahuje je do nor v zemi, kde je rozžvýkává a plní jimi vaječné komůrky.

        Speciálních ochranných opatření není u nás třeba, stačí brouky sbírat. V normálně obdělávaných vinicích se tento škůdce nikdy dlouho neudrží. V posledních letech došlo místy na jižním Slovensku k větším nápadnějším výskytům proto, že vinice byly více zapleveleny