Krasec temný

Capnodis tenebrionis (L.) 

        Jeden z našich největších krasců. Jako příležitostný škůdce našich ovocných stromů se objevuje zatím jen na nejjižnějším Slovensku. Jeho velká 4,5 cm dlouhá larva žije na rozhraní kůry a dřeva, v kořenovém krčku i v kořenech meruněk, mandloní, třešní; vyžírá zde křivolaké, dlouhé chodby. Napadený strom nápadně prosychá a při silnějším napadení i odumírá. Brouci se objevují v červenci a v srpnu.

        Vajíčka kladou samičky ke kořenovému krčku, velmi často též na 2 – 5letých, zcela zdravých školkařských výpěstcích, a to jen za parných dnů při teplotě vyšší než 26 °C.

 

        Ochrana: Sběr brouků ráno, pokud ještě nelétají a nejsou ještě tak čilí. Ničení larev u kořenů na jaře, bílení stromů s přídavkem arseničnanu olovnatého do výše 50 cm nad zemí.