Chemické přípravky pro ochranu ovocných rostlin

 

        Chemické přípravky používané v ochraně rostlin se rozdělují různým způsobem: jednak podle chemického složení (např. přípravky sirnaté, rtuťnaté, chlorované uhlovodíky atd.), jednak podle účelu (fungicidy – přípravky houbomorné a ty opět podle složení; insekticidy – přípravky hmyzomorné, akaricidy – přípravky roztočomorné), jednak podle účinku (jedy nervové, dotykové, žaludeční neboli střevní atd.) a způsobu použití (odplyňovače – fumiganty, postřikové přípravky – postřiky, poprašovací – popraše). V dalším uvedeme přípravky podle jejich jmen, s poznámkou o jejich účinnosti. Podrobnější poučení nalezneme zájemce v běžných úředních publikacích, v knize Ochrana rostlin (Praha, 1954). V této knize jsou jmenovány i přípravky, kteér v tomto seznamu uvedeny nejsou, přípravky zahraniční, pokusné, vyšlé z užívání. Seznam přípravků se vývojem vědy a průmyslové výroby mění, správná zásada, aby spotřebitel nebyl mýlen při nákupu množstvím jmen skoro totožných nebo totožných přípravků, má však být v socialistickém zemědělství dodržována.

        Nároky na dobrý přípravek na ochranu rostlin jsou veliké: v povolených koncentracích, pokud možno, má být nejedovatý pro člověka a domácí zvířata (nebo tak použitelný, aby nebyl škodlivý), nesmí být fytotoxický, nesmí otravovat rostliny a produkty z nich, musí se na rostlině, jde-li o postřik, dobře rozplývat a lpět, jeho účinek má být co možno trvanlivý. Přípravky jsou buď pevné, jako popraše, nebo ve tvaru jích – postřiky. Ve vodě tvoří přípravky buď roztoky, tj. látka se rozpustí, tekutina je čirá, nebo suspense – pevné součástky se vznášejí ve vodě, tekutina je zakalená, nebo emulse, což jsou rozptýlené částice jedné tekutiny ve druhé, např. vodného roztoku látky v oleji. Zvláštní postavení zaujímají aerosoly, přípravky rozptýlené ve formě jemné mlhy (KOULA, 1954), podle způsobu vytvoření dělené na mechanické, termické, termomechanické. O jedovatosti jednotlivých přípravků viz v jejich seznamu.