Mol pupenový jabloňový čili Očkohlod jabloňový – Molovka jabloňová

Argyresthia cornella For.

        Je zbarvením i způsobem života velmi podobný molu pupenovému třešňovému. Poletuje od poloviny května do konce léta, usedá na kmeny jabloní. V některých krajích je velmi hojný (celé široké okolí Prahy). Po páření klade samička jednotlivě vajíčka buď za šupiny pupenů založených pro příští rok, nebo často i na kůru. Housenky zastihneme v květnu uvnitř pupenů, které vyžírají. Jsou bělavě žluté, s hnědou hlavou, kuklí se nejčastěji při patě kmene na kůře nebo i na povrchu půdy. Po čtyřech týdnech se z kukly líhne motýl. Jinak je biologie stejná jako u mola třešňového.

 

        Ochrana jako proti pupenovému molu třešňovému (A. ephippella Fbr.).