Zobonosky na ovocných stromech

        Na ovocných stromech, keřích a na révě vinné žije několik druhů drobných nebo středně velkých nosatců nápadných většinou kovovým zbarvením krovek nebo celého těla, dlouhým zahnutým noscem a někdy i škodami, které způsobují. Některé druhy nabodávají noscem mladé nebo i dospělé plody, jiné kromě toho skeletují listy (tato škoda je vždy nepatrná), jiné opět sbalují listy v doutníkové útvary a kladou do nich svá vajíčka. Někdy mohou způsobit i značné škody, především v místech, kde jsou v blízkosti listnaté lesy, protože většina druhů žije na více druzích listnatých stromů. Proti postřikům dotykovými přípravky jsou všechny druhy velmi odolné