Evropské padlí angreštové

Microsphaera grossulariae (Wallr.) Lév.

        Je působeno jmenovanou houbou na angreštu, vzácně též na rybízu červeném a černém. Bělavá vlákna podhoubí povlékají řídkým porostem listy, hlavně jejich líc. Na plodech jsme je dosud neviděli. Zvedající se větve podhoubí (hyfy) oddělují vejčité letní výtrusy – konidie, jimiž se houba rozšiřuje během vegetace. V létě a k podzimu se na listech v povlaku padlí jednotlivě nebo ve skupinách vytvářejí drobné, tmavé, kulovité plodničky. Plodničky mají četné dlouhé přívěsky, na konci vidličnatě se větvící. U nás je evropské padlí angreštové celkem vzácnou chorobou, vyskytující se až v pozdním létě. Jeho škodlivost, zejména ve srovnání s americkým padlím angreštovým, je nepatrná. Zákroky proti této chorobě zpravidla nejsou zapotřebí. Při silném výskytu stačí k jeho zdolání poprášení sírou nebo postřik sirnatým přípravkem, poněvadž jde o parasitickou, málo odolnou houbu.