Panašování listů révy vinné

    Na listech – zejména semenáčů – bývají bělavé až bílé, ostře ohraničené úseky (sektory) a skvrny. Zrna listové zeleně (chloroplasty) buď vůbec nejsou v takových částech pletiva vyvinuta, nebo chybějí i celé vrstvy pletiva, tak např. pletivo palisádové (dlouhé buňky pod horní pokožkou), které je u zdravých rév na chloroplasty nejbohatší. U panašovaných míst bývá proto odbarvení na líci listu silnější než na jeho rubu. Jde o zjev původu genetického, u starších rostlin většinou se ztrácejí, prakticky málo významný. U rostlin vegetativně množených – a takovou rostlinou právě réva vinná skoro vždy je – se vyskytuje jen zcela výjimečně, též jako následek výměny látek, porušené z blíže neznámého důvodu. Upozorňujeme naň proto, aby zejména při šlechtění révy nebyl zaměňován s virovými onemocněními.