Obaleč síťkovaný

Acalla (Capua) reticulana Hbn.

 

        Ačkoliv se častěji objevuje na břízách nežli na ovocných stromech, může zejména na plodech způsobit nepříjemné škody. Napadá všechny druhy ovocných stromů i révu vinnou, housenky však mohou žít i na jiných listnáčích a dokonce i na rostlinách pod ovocnými stromy. Má dvě pokolení do roka. Housenky přezimují jednotlivě v řídkém zámotku na různých místech na kůře. Na jaře skeletují listy především na jejich spodní straně, ožírajíce po odkvětu stromů s povrchu velmi často také plody hlavně na místech, kde byly kryty listy. Housenka je špinavě zelená, s hnědou hlavou a šíjovým štítem. Dorůstá délky až 2 cm, na těle má jemné chloupky a na každém článku černé bradavky. Žír trvá 14 dní, pak se housenka kuklí a za 14 dní vylétá dospělý motýl. Samička klade po spáření na 300 štítkovitých vajíček velmi podobných vajíčkům obaleče jablečného. Dospělý obaleč je ve zbarvení druhem velmi proměnlivým. Nejčastěji jsou přední křídla okrově žlutá až žlutohnědá (samička je většinou tmavší), mřížkovaně hnědě skvrnitá. Rozpětí křídel 16 – 20 mm. V některých letech může být škodlivost tohoto druhu značná a omylem bývá připisována jiným druhům drobných motýlů nebo dokonce i housenkám píďalek podzimních. Prakticky mají význam jen škody způsobené housenkami tohoto druhu na plodech.

 

        Ochrana: Velmi dobře se v sousedních státech osvědčily postřiky přípravky E 605, např. E 605-forte v koncentraci 0,035 %. Postřik po květu je proti tomuto obaleči prakticky neúčinný, protože v té době jsou housenky již zakukleny. Nelze tedy spoléhat na to, že při postřiku proti obaleči jablečnému bychom současně ničili i housenky tohoto druhu. Proti němu musí být postřiky dříve a nutno je opakovat.