Puchýřnatost listů hrušňových

Taphrina bullata (Berk. et Br.) Tul.

 

    Houba puchýřnatech hrušňový, Taphrina bullata (Berk. et Br.) Tul., je vřeckatá houba (Ascomycetes) z čeledi Taphrinaceae, příbuzná puchýřnatci broskvoňovému . Napadené listy se vyklenují směrem k líci puchýřkovitě. Puchýře jsou z počátku zelené, později žluté až červenavé; na rubu se od května do srpna vyvíjí bělavý plodnosný (vřeckový) porost houby. Silně napadené listy později černají a předčasně opadávají. Vzácně jsou napadány též plody, na nichž je nákaza nedokonalá, zřejmá jen podle černavých skvrn na slupce. Houba přezimuje v podobě vřecek; na jaře se nákaza šíří z vymrštěných výtrusů zpětně na strom. Je možné též přezimování výtrusů nebo podhoubí mezi šupinami pupenů.

    Puchýřnatost hrušňových listů je u nás celkem vzácné onemocnění, které jsme – nejspíše na tvarovaných stromech – pozorovali v nížinách i v podhůří. 

    Ochrana: Časně odklidit a zneškodnit spadané listy. V malých zahradách a u tvarovaných stromů otrhat a zničit ochuravělé listy. Při silnějším výskytu opakované postřiky měďnatými přípravky na rašení, před květem a po květu. V sadech správně pěstěných a ošetřovaných je to neznámý cizopasník. Tím pozoruhodnější byl její hromadný výskyt (STARÝ – TALÍŘ, 1952) v Chlumci u Č. Krumlova, kde houba prorůstala až do dřeně větévek, působila zmnožení listových i květných pupenů, fasciaci letorostů u hrušní Hardyho a Clappovy máslovky. Bylo zjištěno, že v suchých letech neprorůstá do listů.