Špatný vývin a oprchávání bobulí u révy vinné

    Oprcháváním trpívají zvláště některé odrůdy. Častější bývá u mladých rév a zvláště tehdy, panovalo-li v době květu a vývinu mladých bobulí deštivé a chladné počasí, hojné bývá též při nedokonalém opylení, při dlouho trvajícím kvetení a při teplotách pod 16 – 18 °C. Oprcháváním bobulí trpí zejména odrůdy odkázané na pyl jiných odrůd, u nichž čepička (korunka) se neodvrhuje a tyčinky jsou příliš krátké, takže pyl se nedostane na bliznu. Špatná výživa intensitu ochuravění zvyšuje. Ruční doopylování, běžné u jakostních stolních odrůd, se doporučuje. Jako opylovače můžeme s výhodou použít též americké révy (proto též v jihoevropských zemích se místy při pěstování stolních hroznů již na vinici vysazují roztroušené americké révy). Toto opatření je ovšem z jiných důvodů (révokaz – listová forma) zavrženíhodné.