Mol spirálový – Podkopníček spirálový

Cemiostoma scitellum Z.

        Housenky vyžírají na listech ovocných stromů miny podobné tmavohnědým, kruhovitým skvrnám. Prohlížíme-li napadený list proti světlu, jeví se trus uspořádán do soustředných kruhů nebo do spirál. Rozrůstající se miny často splývají v jednu velkou, která zabírá někdy větší část listové plochy.

        Druh rozšířený v celé Evropě, Asii (zejména střední), napadá jabloně, třešně, hrušně, mišpule, kdoule a jeřáby, z neovocných stromů hloh. U nás 2 – 3 pokolení do roka. V rozpětí křídel dosahuje mol spirálový 7 mm; je tedy ještě drobnější než podkověnka ovocná. Přední křídla jsou šedobílá, lesklá, se skvrnkami v rohu předních křídel.

        S motýly se setkáváme koncem května a v červnu. Samička klade vajíčka na spodní stranu listů. Zelenobílá, zploštělá housenka minuje pod listovou pokožkou zelenobílou minu, která se později stává tmavohnědou. Dospělá housenka vylézá na povrch listu a kuklí se na něm v řídkém zámotku zavěšeném na natažených vláknech jako na provazové houpačce. V teplých letech brzy následuje druhé, koncem léta ještě třetí pokolení. Motýli druhého nebo třetího pokolení často přezimují; většinou však přezimují kukly.

 

        Ochrana: U mladých stromků v zahradách i ve školkách se doporučuje listy napadené housenkami prvního pokolení otrhat a spálit, protože druhé pokolení bývá mnohonásobně početnější. Většinou bývají rok co rok napadány tytéž stromy, zatím co na stromech sousedních se tento mol nemusí vůbec vyskytnout. Správně prováděná ochrana ovocných stormů předjarním postřikem nejlépe znemožňuje přemnožení tohoto škůdce, který je v ošetřovaných sadech velkou vzácností, zatím co v sadech neošetřovaných bývá někdy i nebezpečně hojný. Motli, pokud přezimují, bývají ukryti ve štěrbinách kůry, ale též v hromadách spadlého listí, které je dobře z toho důvodu i na ochranu proti strupovitosti zkompostovat již na podzim.