Puklice broskvoňová

Eulecanium persicae (Fbr.)

        Puklici švestkové velmi podobný druh, jehož samičky jsou v dospělosti zpravidla větší než u puklice švestkové a poněkud elipsovitého tvaru. Tělo je mnohem delší než širší, kaštanově hnědé až tmavohnědé, po stranách světlejší, uprostřed je kýlovitá, černohnědá až zcela černá vyvýšenina. Délka samičky je 5 – 8 mm, šířka 3 – 4 mm. Druh u nás je místy rozšířený, nikde hojný; nejčastěji na broskvoních, též na révě vinné a na okrasných keřích. Dost často též na dovážených cizokrajných rostlinách a dokonce i na dováženém ovoci. Samečci jsou ještě vzácnější nežli u puklice švestkové, takže rozmnožování je skoro vždy partenogenetické. S tímto druhem jsme se nejčastěji setkali na jižní Moravě a na jižním Slovensku na broskvoních rostoucích ve vinicích.

 

        Ochrana stejná jako proti puklici švestkové, je však vždy nesnadnější.