Tetovnička meruňková

Phyllosticta vindobonensis Thüm.

        Houba patří mezi nedokonale známé houby (Deuteromycetes – Fungi imperfecti), jejichž hlavní plodní formu dosud neznáme. V novější době je též přiřazována jako vývojová forma k dírkovatosti, Clasterosporium carpophilum (Lev.) Aderh. Na plodech meruněk způsobuje malé, často hustě nahloučené šedohnědé korkovité skvrnky, pod nimiž dužnina tvrdne. Houba napadá plody meruněk nejčastěji v době, kdy dosáhly velikosti vlašského ořechu. Její rozšiřování podporuje vlhké jaro. Postřik měďnatými přípravky po květu, který meruňkové stromy dobře snášejí, čelí nejen šíření této nemoci, ale současně i moniliose a dírkovatosti.

        (Korkovitost slupky – šedavé, 1 – 5 mm velké skvrnky, pod nimiž dužnina tvrdne – s černými pyknidami na povrchu, působívá též houba Phoma armeniacae Thüm.

        Na mladých, předčasně opadávajících plodech byla zjištěna (NOVÁK, 1950) houba Sclerotinia sp. Její úloha jako prvotního cizopasníka je nejistá.

        Hnědé tečkovité zbarvení a korkovatění slupky u meruněk může mít i příčiny původu fysiologického: nesprávnou výživu, oslunění plodů, nepostačitelné zásobení vláhou a podobné příčiny dosud nedostatečně vysvětlené.)