Plch velký, Plch zahradní, Plch lískový

Muscardinus avellanarius (L.),  Eliomys quercinus (L.), Glis glis (L.)

        Nebývají uváděni jako škůdci ovocných stromů, ačkoliv za jistých okolností mohou způsobit škody odnášením vlašských ořechů, lískových oříšků, po případě i ohryzáním plodů jádrového ovoce, především hrušek. Většinou však se objevují všude spíše ojediněle, takže nelze o nějakých větších škodách mluvit. Nejznámější a největší náš druh je plch velký, který měří i s ocasem až 16 cm. Jeho srst je popelavě šedá, na břiše bělavá. Hlavní jeho potravou jsou bukvice, žaludy, lískové oříšky, kaštany. Nemá-li jich dostatek, vyhledává potravu jinou; ohlodová i hrušky, aby se dostal k jejich zrajícím jádrům. Tím může způsobit i větší škody. Hojný bývá nejen na okrajích lesů, zejména v šumavském pásmu, kde místo odneslo několik plchů celou úrodu vlašských ořechů z blízkých polních stromořadí, ale vyskytuje se každoročně i v Seminářské zahradě v Praze, kde přezimuje v dutinách starých ořešáků. Zimní období po dobu 6 až 7 měsíců přespává jako všichni plchové.