Přástevník medvědí

Arctia caja L. 

 

Známý větší motýl s předními křídly čokoládově hnědými, bíle skvrnitými, zadními cihlově rudými, s modročernými skvrnami. Housenka je hnědočerná, chlupatá a zastihneme ji od jara do června. Žere nejen různé plevele, ale velmi často ji nalezneme také na révě vinné i na ovocných stromech, na kterých v mládí žijí housenky pospolitě, skeletujíce listy. Později lezou se stromů dolů a žijí na různých rostlinách.

Zvláštních ochranných opatření proti tomuto motýlu a jeho housenkám není u nás nikdy zapotřebí; je uveden jen pro úplnost díla.