Vlnovník ostružiníkový

Eriophyes gibbosus Nal.

        Na rubu čepele listové, méně často na řapících listů ostružiníků pěstovaných i divoce rostoucích, ve vyšších polohách i na listech maliníků bývají šedozelené plstnaté povlaky (většinou na listech zastíněných). Tyto povlaky jsou chlupy zbujelé po sání roztočů, vlnovníků ostružníkových, kteří mezi chlupy prodělávají celý svůj vývoj a přezimují pravděpodobně za šupinami listových pupenů. Nelze mluvit o nějakých velkých škodách způsobených tímto druhem, protože se celkem u nás objevuj zřídka kdy a napadené keře se jinak dobře vyvíjejí i dobře plodí. Ochrana nebyla zatím v praxi prováděna, pokusně se dobře osvědčilo poprašování ohrožených nebo již slabě napadených keřů sirnatými přípravky a postřik systemicky působícími insekticidy na basi E 605.