Kombinace – míšení přípravků 

        Kombinace, spojující např. účinek insekticidů a fungicidů nebo přípravků proti peronospoře a proti padlí i jiné jsou výhodné: jedním pracovním výkonem se dosáhne několikerého účinku, někdy se dokonce účinek zvyšuje (arseničnan olovnatý se sírovápnem). Špatně volené kombinace mohou však být i škodlivé – tak je pravidelně nedoporučitelná kombinace přípravků měďnatých se sirnatými. I u ovocných stromů po ní listy žloutnou a opadávají. Podobně tomu může být při kombinaci arsenového přípravku s měďnatým, arsenového s Polybaritem. U všech kombinací se připouštějí jen čerstvé, podle předpisu připravené jíchy a ihned rozstřikované směsi. Vedle kombinací dvou přípravků jsou možné a doporučitelné i trojkombinace, např. dotykového přípravku, arsenového a sirnatého, tj. proti mšicím a meře jabloňové, proti obalečům pupenovým a proti strupovitosti. Zbytečných kombinací se varujeme: nemáme-li jinak stromy ohrožené škodlivým hmyzem, stříkáme fungicidním přípravkem proti strupovitosti hned po květu, za dva až čtyři týdny poté však již v kombinaci s arsenovým přípravkem nebo Dynolem současně proti červivosti. Jednotlivé doporučitelné kombinace jsou uvedeny v jiných kapitolách této knihy. Jsou též přípravky kombinované, které se u nás nyní nevyrábějí; byl to např. přípravek Nosprasen, současně čelící strupovitosti a červivosti jablek.