Bejlomorka révová

Contarinia viticola Rübs.

        Žije jako bělavá larva ve ztluštělých pupenech révy vinné, které se buď vůbec nerozvíjejí, nebo se rozvinou a později zaschnout. Podobá se v dospělém strvu své příbuzné, plodomorce hruškové. Má jen jedno pokolení v roce a je u nás velmi vzácná. Zatím se nám nepodařilo zjistit tohoto škůdce jedině v okolí Bratislavy, a to zcela ojediněle.