Obaleč pammene rhediella clerck

        Jeden z nejméně známých škůdců ovocných stromů a keřů, který je uveden jen pro úplnost díla a proto, že v sousedních státech způsobil nejednou již pozoruhodné škody. Požer jeho housenek je stejný jako u obalečů rodu Cacoecia a příbuzných druhů. S dospělým obalečem se setkáváme od konce dubna do počátku června, s hosuenkami od července do konce září. Obaleč je nepatrné velikosti, v rozpětí křídel jen 8 – 10 mm, přední křídla jsou v lemové třetině tmavočervená, u kořene fialově hnědá; význačných, pouhým okem nápadných kreseb na předních křídlech není, jen pod lupou možno rozeznat v rohu několik příčných stříbrných proužků. Zadní křídla jsou stejnoměrně hnědá. Housenka je bělavě žlutá, s drobnými hnědými bradavkami roztroušenými po všech tělních článcích, hlava je hnědožlutá, šíjový štít šedohnědý. Ve zbarvení i velikosti může být snadno zaměněna (poud ji nalezneme na jabloních) s housenkou mola jablečného. Žije v nezralých plodech hlohu, jeřábu, jabloní, též na plodech dřínu a renklód. U nás zatím jen zcela ojedinělé výskyty v neošetřovaných sadech. V Anglii byly zaznamenány značné škody na jabloních, ostružinách a na rybízu. Dospělá housenka se kuklí v řídkém zámotku v kůře. U nás přezimuje pravděpodobně housenka, protože při mechanickém ošetření ovocných stromů nalezneme v seškrabané kůře v zimním období vždy jen housenky, kdežto v předjaří již kukly. Postřiky karbolineem nebo organickým barvivem jsou housenky hubeny ve značném procentu, protože zámotek, jak uvedeno, je řídký a nikdy není umístěn hluboko v kůře jako u obaleče jablečného.