Dlouhonosec kaštanový – Nosatec kaštanový

Curculio elephas Gyll.  

        Zásilky jedlých kaštanů, které k nám přicházejí každoročně z balkánských států, zejména z Rumunska, bývají v některých letech (1954) velmi silně znehodnoceny červivostí způsobenou larvami dlouhonožce kaštanového a též housenkami obaleče ořechového, Enarmonia splendana (Hübner), jehož housenky žijí nejčastěji v žaludech. V některých letech, jako roku 1954, kdy se vývoj obou škůdců následkem klimatických poměrů opozdí, přicházejí k nám plody zdánlivě bezvadné a teprve u nás z nich vylézají larvy obou jmenovaných škůdců. Většinou však vylézají dříve, takže již při sběru kaštanů jsou vadné plody vytříděny. Dlouhonosec kaštanový je velmi podobný dlouhonosci lískovému, je stejně velký, samička má však ještě delší nosec a celé tělo je kryto šedobílými šupinkami. Larvy se kuklí v zemi, kde, podobně jako u dlouhonožce lískového, přezimují kukly. U nás se na kaštanech jedlých, pokud jsou pěstovány v Čechách (kaštánka v Nasavrkách a u Lovosic) dosud nevyskytl, setkáme se s ním vzácně v porostech cerového dubu na jižním Slovensku, a to jen tam, kde tento dub je původní.