Mšice trnková – Mšice leknínová

Rhopalosiphon nymphaeae (L.)

        Poměrně řídce se vyskytující druh, napadající meruňky, švestky a zřídka broskvoně i jiné peckoviny. Setkáme se s ní nejčastěji až na sklonku jara. První neokřídlené pokolení této mšice je vesměs z živorodých samiček a jim podobných larev.

 

        Ochrana jako u mšice broskvoňové.