Mol maliníkový – Kovovníček maliníkový

Incurvaria rubiella Bjerk.

        Základy listových pupenů maliníků jsou na jaře vyžrány housenkami; neraší a zasychají. Napadené pupeny prozradí nejčastěji kupka rezavě hnědého nebo černého trusu pod pupenem. Pupenů bývá poškozeno více, než se má za to – někdy až 40 %. Poškození bývá z neznalosti připisováno jiným vlivům, velmi často mrazu.

        Motýl létá koncem května a počátkem června kolem keřů maliníků a ostružiníků pěstovaných odrůd i divoce rostoucích druhů. Po páření klade samička jednotlivá vajíčka do rozvíjejících se pupenů nebo do květů. Po 10 – 14 dnech se líhne krvavě červená, půl milimetru dlouhá housenka, která se vžírá do základů příštího plodu, aniž je toto poškození nějak patrné. Ještě před zráním plodů opouští housenka místo žíru, je už 3 mm dlouhá a spouští se po vlákně k zemi. Na prutech blízko nad zemí si vyhledá pod odchlípenou starou kůrou příznivé místo a zde v bělavém zámotku přezimuje. Na jaře odtud vylézá a vžírá se do základů rašících listových pupenů, které se snadno poznají, jak již uvedeno, podle trusu. Jedna housenka vyžere zpravidla jeden, a to největší pupen. Právě proto může být škoda tímto druhem způsobená někdy i velmi značná. Dospělý motýl, který se líhne z kukly uložené v místo žíru pod pupenem, měří v rozpětí křídel 11 – 14 mm, jeho přední křídla jsou tmavohnědá, po celé ploše stejnoměrně žlutě tečkovaná, se 4 nebo 5 většími skvrnami; dvě největší jsou na vnitřním okraji předních křídel. Na hlavě jsou rezavfě žluté chlupy. Létá večer, velmi zřídka za dne. Z pěstovaných odrůd maliníků napdá především odrůdu Prusko (Preussen).

 

        Ochrana: Postřik spodních částí maliníkových prutů v předjaří karbolineem nebo organickým barvivem. V Rusku postřikují plantáže v době rašení pupenů 0,15 % pařížskou zelení. U nás nemáme v ochraně dosud zkušeností.