Listokaz zahradní

Phyllopertha horticolla L.

        Všeobecně známý, 8 – 12 mm dlouhý, chroustkům blízký brouk, s kovově zeleným štítkem, kdežto krovky jsou hnědočervené. Žije v červnu na listnatých stromech ovocných i neovocných; škodí nejvíce na jabloních, růžích, lísce a révě vinné ohlodáváním listů a zejména plodů. V některých letech se vyskytne v takovém množství, že způsobí, zejména na jabloňových vřetenech, velké škody, nezřídka ožere všechny nasazené plody. Ponravy žijí na kořenech travin, obilnin a jetele a jen místy způsobují velké škody.

        Ochrana: Doporučuje se brouky sbírat nejlépe ráno, protože zůstávají přes noc na místech žíru zkřehlí. Pravidelné postřiky ovocných stromů je odpuzují, nehubí je však ani dokonalý postřik arzeničnanem olovnatým. Dobrý účinek byl pozorován jedině po postřiku 1 % Dynolem, byli-li brouci postřikem přímo zasaženi. Pokud se objeví ponravy ve větším rozsahu, lez je úspěšně hubit většími dávkami kainitu a dusíkatého amonného vápna. Také desinfekce půdy přípravky HCH ve větších dávkách měla proti ponravám tohoto brouka velmi dobré výsledky. Podobně jako ponravy jiných menších brouků chroustovitých lze i ponravy listokazů bezpečně rozeznat od mladších ponrav chroustů jedině podle znaků na posledním článku zadečku