Hnědnutí a černání listů révy vinné

    Hnědnutí se vyznačuje napřed drobnými, ohraničenými, světle, pak tmavě hnědými skvrnami pletiva mezi žilkami. Skvrny splývají a list často celý hnědne, počínaje od řapíku a konče u krajů listů, které zůstávají dlouho žlutozelené. Rub listů se zbarvuje načervenale. Prosychající a odumřelé pletivo skvrn někdy vypadává. Dochází též k předčasnému opadu listů. Na kořenech bývají hnědavé skvrny propadávající hnilobě.

    Choroba je u nás nejčastější u amerických podnoží a jejich kříženců. Révy, jimž silně hnědou listy, ztrácejí předčasně list, dřevo nedozrává. U evropských rév byla tato choroba u nás pozorována dosud pouze ojediněle; postihuje hlavně nejstarší listy. Ochuravění není nakažlivé, je nejčastější při prudkých změnách teploty, zejména při silných a náhlých poklesech. Je podporováno nepříznivými půdními poměry a jednostrannou výživou. Jde asi o poruchu vzniklou přetížením funkce listové zeleně při náhlých povětrnostních změnách. Nechybějí ani hlasy, že to může být i následek nedostatku některého stopového prvku, např. boru. Známo je též hnědnutí listů po příliš bohaté úrodě – listy hnědnou od počátku zrání hroznů až do jejich úplné zralosti. V obraně je třeba dbát o řádnou výživu a dokonalou agrotechniku.

    Černání listů révy, častější u révy vinné než u rév amerických, zvané též melanom, je u nás řídkým zjevem. Positivní nález, který by dokázal, že jde o nakažlivé onemocnění, chybí. První příznaky jsou obvykle na vrcholech výhonů, které raší opožděně, jsou slabší, s krátkými články, silně větveny. V jejich dřevě jsou k podzimu hnědavé ostrůvky pletiva, dřevo dostatečně nevyzrává; kůra kořenů černá a odlupuje se; na listech mezi žilkami jsou nepravidelné žlutavé plošky, později červenavé, pak červenohnědé až černavé, obklopené světlejším pletivem a zhusta splývající. Řízky z onemocnělých keřů trpívají rovněž onemocněním. Nověji se vykládá tento zjev též jako následek nedostatku boru. Poněvadž onemocnění se počíná vyskytovat napřed u malého počtu rév „v hnízdech“, ze kterých se šíří do okolí, doporučuje se onemocnělé révy vykopat a zničit.