Ploštice

 

        Pokud jde o škodlivé druhy ploštic, nejsou v ovocnářství zastoupeny velkým množstvím druhů také proto, že řád tohoto hmyzu není ve srovnání s ostatními řády, např. blanokřídlými, brouky nebo motýly zdaleka tak bohatý na druhy. Ze 700 druhů, které podle hrubého odhadu žijí na půdě našeho státu, je sotva 20, uplatňujících se na ovocných rostlinách u nás rostoucích jako pozoruhodní škůdci.

        Všechny ploštice mají ústní ústrojí savé, uzpůsobené jen k přijímání tekuté potravy, většinou z rostlinných těl, u dravých druhů z měkkých částí hmyzu nebo dokonce u malého počtu druhů je chobot uzpůsoben k sání krve obratlovců. Hospodářský význam ploštic je nemalý. Mnoho druhů přenáší na rostlinách virové choroby (např. u chmele), u ovocných rostlin ještě málo prostudované. U největšího počtu druhů u nás žijících (máme na mysli jen druhy suchozemské, nikoli žijící ve vodě) a chycených nebo nalezených na rostlinách není dosud zjištěno, zdali rostlinám škodí nebo jim prospívají, napadajíce škodlivý hmyz. Často ani u druhů velmi hojně se u nás vyskytujících není bezpečně známo, jak žijí. V dalším budou uvedeny jen druhy se stanoviska ochrany ovocných rostlin důležité, škodlivé a posléze několik nejznámějších a u nás nejrozšířenějších druhů, které se projevily na ovocných stromech a keřích jako užitečné pronásledováním jiných škůdců.