Páteříček tmavý

Cantharis obscura L. – (Telephonus obscurus L.)  

        Všeobecně známý, všude velmi rozšířený a hojný brouk, velmi často pěstiteli ovocných stromů podezíraný ze škodlivosti, protože bývá častým hostem kvetoucích ovocných stromů a keřů, zejména za slunečného a teplého počasí. Jeho škodlivost na stromech byla popírána a vyvracena. Přesná pozorování v posledních letech nás však přesvědčila o tom, že tento druh není neškodný, nýbrž naopak může způsobit i větší škody, přisuzované velmi často jiným broukům, zejména listokazu zahradnímu. Brouci rozežírají květy ovocných stromů, často ožírají i plody po odkvětu, zejména plody hrušek, jablek a meruněk, též květy pícnin a okrasných rostlin, zejména růží. U hrušní bylo pozorováno i ožírání nejmladších listů po vyrašení. Škody sice bývají většinou malého rozsahu, ale stojí za povšimnutí a je třeba je znova v plném rozsahu ověřovat, aby v budoucnu byla škodlivost tohoto brouka, po případě jeho užitečnost (protože se tvrdí, že je dravý) řádně zvážena. Méně častým druhem na ovocných stromech, škodícím stejným způsobem, je C. rustica Fall.