Abecední seznam starých a nových jmen škůdců

 

 

Názvy staré                              Latinské názvy                                     Názvy podle Soustavy

 

Babka lesklohlavá                    Parus palustris L.                                  Sýkora babka

Babka lužní                              Parus atricapillus L.                              Sýkora lužní

Bejlomorka maliníková              Lasioptera rubi Heeger                          Bejlomorka ostružiníková

Beruška obecná                       Porcellio scaber Latr.                            Stinka obecná

Bourovec třešňový                   Eriogaster lamestris L.                          Bourovec březový

Brhlík obecný                           Sitta europaea L.                                  Brhlík lesní

Cvrčala obecná                        Turdus masicus L.                                (Drozd) cvrčala

Červec čárkovitý                      Mytilococcus ulmi L.                             Štítěnka čárkovitá

Červec hrušňový                      Quadraspidiotus piri Licht.                     Štítěnka hrušňová

Červec San José                      Quadraspidiotus pernicosus                   Štítěnka zhoubná

                                               Comst.

Červec ústřicovitý                     Quadraspidiotus ostreaeformis               Štítěnka ústřicová

                                               Curt.

Červec vrbový                          Chionaspis salicis L.                             Štítěnka bílá

Červený obaleč pupenový        Tmetocera ocellana F.                           Obaleč pupenový

Dlouhonosec kaštanový                       Curculio elephas Gyll.                           Nosatec kaštanový

Dlouhonosec lískový                Curculio nucum L.                                 Nosatec lískový

Dřevobarvec                            Xylena exoleta L                                   Můra bodláková

Hnědý mol jabloňový                Simaethis pariana Clerck                       Molovenka hnědá

Hraboš vodní                           Arvicola terrestris (L.)                            Hryzec vodní

Hraboš zemní                           Arvicola scherman (Shaw.)                    Hryzec zemní

Jestřáb obecný                        Accipiter gentilis L.                               Jestřáb lesní

Klopuška jabloňová                  Lygus kalmi (L.)                                                Klopuška Kalmova

Klopuška hrušková                   Calocoris biclavatus (H. S.)                   Klopuška rozšířená

Klopuška ovocná                     Plesiocoris rugicollis (Fall.)                    Klopuška vrásčitá

Křepelka                                  Coturnix coturnix L.                               Křepelka polní

Křísek bělostný                        Cicadella stellulata (Brm.)                      Pidikřísek bělostný

Křísek šípkový                         Typhlocyba rosae (L.)                            Pidikřísek šípkový

Křísek zakrslý                           Empoasca viridula (Fall.)                       Pidikřísek zakrslý

Křísek zelenavý                        Empoasca flavescens (Fbr.)                  Pidikřísek zelenavý

Kůrovec ovocný                       Scolytus rugulosus Rzb.                        Bělokaz ovocný

Kůrovec švestkový                   Scolytus mali Bechst.                           Bělokaz švestkový

Kůrovec třešňový                     Polygraphus grandiclava                        Lýkohub tmavonohý

                                               Thoms.

Kvíčala obecná                        Turdus viscivorus L.                              Drozd brávník

Lelek obecný                           Caprimulgus europaeus L.                     Lelek lesní

Modřinka obecná                     Parus coeruleus L.                                Sýkora modřinka

Mol broskvoňový                     Anarsia lineatella Zell.                           Makadlovka broskvoňová

Mol dřeňový                             Blastodacna putripenella Zell.                Makadlovka dřeňová

Mol jablečný                            Argyresthia conjugella Zell.                    Molovka jablečná

Mol jabloňový                          Hyponomeuta malinella Zell.                  Předivka jabloňová

Mol maliníkový                         Incurvaria rubiella Bjerk.                        Kovovníček maliníkový

Mol ořešákový                         Gracillaria roscipennella Hbn.                Vzpřímenka ořešáková

Mol pětičetný                           Ornix guttea Haw.                                 Vzpřímenka pětičetná

Moli pouzdroví                         Coleophoridae                                      Pouzdrovníčkovití

Mol pupenový jabloňový          Argyresthia cornella Fbr.                       Molovka jabloňová

(očkohlod jabloňový)

Mol pupenový třešňový                        Argyresthia ephippella Fbr.                    Molovka pupenová

(očkohlod třešňový)

Mol rybízový                            Incurvaria capitella Cl.                           Kovovníček rybízový

Mol spirálový                           Cemiostoma scitellum Z.                       Podkopníček spirálový

Moli z rodu Stigmella                                                                           Drobníčci

Mšice angreštová                     Aphidula grossulariae                            Mšice srstková

                                               (Kalt.)

Mšice krvavá                            Eriosoma lanigerum                              Vlnatka krvavá

                                               (Hausm.)

Mšice lísková                           Myzocallis coryli Goetze                       Zdobnatka lísková

Mšice ořešáková                      Callaphis juglandis (Goetze)                  Zdobnatka ořechová

Mšice ostružiníková                  Nectarosiphon rubi (Kalt.)                      Kyjatka ostružinová

Mšice trnková                          Rhopolasiphon nymphaeae (L.)              Mšice leknínová

Můra bělopásná                       Habrosyne derasa L.                             Můřice bělopásná

Můra očkovaná                        Thyatira batis L.                                   Můřice očkovaná

Obaleč Woeberův                     Enarmonia woeberiana Schiffm. Obaleč meruňkový

Parukářka lesní                         Parus cristatus L.                                 Sýkora parukářka

Páskokřídlec ovocný                Chloroclystis rectangulata L.                  Píďalka jabloňová

Pěnice modrá                           Prunella modularit L.                             Pěvuška modrá

Pěnice popelavá                      Sylvia communis Leth.                          Pěnice hnědokřídlá

Plodomorka rybízová               Contarinia ribis Meijere                          Plodomorka angreštová

Ploštice bobulová                    Dolycoris baccarum (L.)                        Kněžice chlupatá

Ploštice pestrá                         Sehirus bicolor (L.)                                Hrabulka dvojbarevná

Ploštice rybízová                      Acanthosoma haemorrhoidale L.            Kněžice obecná

Podklopěnka ovocná               Lyonetia clerkella L.                              Podklopníček ovocný

Přástevník americký                 Hyphantria cuda Drury                          Přástevníček americký

Přímočárnice                            Taeniocampa gothica L.            Můra ovocná

Révokaz                                  Viteus vitifolii Fitch.                              Mšička révokaz

Roztoč hrušňový                      Eriophyes piri Pgst.                              Vlnovník hrušňový

Roztoč jahodníkový                  Tarsonemus pallidus Banks                   Roztočík jahodníkový*

Roztoč lískový                         Eriophyes avellanae Nal.                       Vlnovník lískový

Roztoč ořešákový                    Eriophyes tristriatus Nal.                       Vlnovník ořešákový

Roztoč révový                          Eriophyes vitis Pgst.                            Vlnovník révový

Roztoč rybízový                       Eriophyes ribis Westw.                          Vlnovník rybízový

Roztoč slívový                         Eriophyes phloeocoptes Nal.                 Vlnovník slívový

Roztoč švestkový                    Eriophyes similis Nal.                           Vlnovník trnkový

Roztoč zkadeřující                    Epitrimerus piri Nal.                              Hálčivec hrušňový

Sedmihlásek obecný                Hippolais icterina (Vieill.)                       Sedmihlásek hajní

Sviluška angreštová                 Bryobia praetiosa Koch.                         Sviluška rybízová

Sýc nejmenší                           Glaucidium passerinum L.                     Kulíšek nejmenší

Sýc obecný                             Athene noctua SCP.                             Sýček obecný

Šedý obaleč pupenový             Argyroploce variegana Hbn.                   Obaleč jabloňový

Tesařík zarudlý                         Tetrops praeusta L.                               Kozlíček ovocný

Tmavoskvrnáč maďalový          Alsophila aescularia Schiff.                   Píďalka březnová

Vákonoš ovocný                      Apterona crenulella                               Vakonoš podkopěnkový

                                               f. helix Sieb.

Výreček obecný                       Otus mops L.                                       Výreček malý

Zejkokřídlec podzimní               Ennomos autumnaria Wernb.                 Zejkovec podzimní

Zjekokřídlec pozdní                  Colotois pennaria L.                              Zejkovec pozdní

Zejkokřídlec trnkový                 Angerona prunaria                                 Zejkovec trnkový

Zobonoska jabloňová               Rhynchites bacchus (L.)                        Zobonoska ovocná

Zobonoska hrušňová                Rhynchites pauxillus (Germ.)                 Zobonoska jabloňová

Zobonoska modrá                    Rhynchites coeruleus (Dag.)                 Zobonovska prýtová

Zobonoska ovocná                  Coenorrhinus aequatus L.                      Zobonoska jablečná

Zobonoska zlatá                      Rhynchites auratus (Scop.)                   Zobonoska třešňová

Zubočárník švestkový              Lygris prunata L.                                   Píďalka švestková