Virosy révy vinné

    Byla domněnka, že réva vinná buď netrpí vůbec virosami, nebo jen málo. Bylo to nepravděpodobné, poněvadž u révy vinné jde ponejvíce o rostliny velmi staré, vegetativně množené. Domněnka byla posilována i tím, že tato skupina chorob nebyla studována vždy virology a důkazy, že jde o virové ochuravění, leckdy ani u chorob po desítky let známých nebyly podány vždy zcela přesvědčivě. Virosy nebo z viros podezřelé nemoci révy patří do několika skupin.