Padlí lískové

Phyllactinia coryllea (Pers.) Karst. 

        Je to choroba málo významná, působená uvedenou houbou. Silněji se vyskytuje jen v některých letech u kulturních i planě rostoucích lísek. Napadá i jiné listnáče, jako buk, jilm a dub, břízu, jasan, pravděpodobně i třešeň a jiné. Z nich však, tvoříc biotypy, na lísku nebo naopak nepřechází nebo jen nesnadno. Šedobílý porost vláken podhoubí je hlavně na listovém rubu. V pozdním létě a na podzim se mezi vlákny podhoubí objevují četné plodničky – kleistokarpia, černá drobná tělíska, která mají tuhé štětinovité přívěsky, jimiž jsou přichycena na list. Choroba obvykle je málo nebezpečná a není třeba proti ní bojovat. K jejímu pronikavému omezení stačí na podzim odklidit a zneškodnit opadané listy.