Podkopěnky rodu lithocolletis

    Jde vesměs o druhy velmi drobné, nezpůsobující velkých škod. Jejich biologie je velmi zajímavá. Motýlci mají velmi jemnou stavbu těla, křídla světlejších, nejčastěji světle hnědých tónů, zdobena bílými klínkovitými skvrnami; rozpětí křídel je 6 – 10 mm. Mají obyčejně dvě pokolení v roce, motýli létají koncem května a pak v srpnu. Housenky nežijí na listech volně, nýbrž v podkověnkách, minách, viditelných dobře na spodní straně listu, kde je podminovaná listová pokožka zřasena. Na horní straně se jeví poškozená část listu jakoby mramorovaná. Housenka se po vylíhnutí z šupinkovitého vajíčka položeného na povrchu listu vžírá dovnitř listu, živíc se jen tekutým obsahem buněk listových pletiv; netvoří proto trusu, dokud nezvětší místo žíru. Ve vlhkém a současně teplém a dusném prostředí by mohl být trus pro housenky nebezpečný, protože by byl záhy porostlý plísněmi a mikroorganismy. Proto housenka instinktivně hromadí trus na jednom místě a opřádá jej vlákny.

    Dospělá housenka se kuklí uvnitř podkověnky a motýl se líhne tím způsobem, že se nejprve kukla prudkými pohyby pomocí hrotitého výběžku na hlavě dostane na půl skrz pokožku listovou, a zakrátko potom se líhne motýl. U nás žije mnoho druhů, z nichž jen některé mohou způsobit znatelnější poškození listů ovocných stromů, např.: Lithocolletis blancardella Fbr., L. cerasicolella H. S., L. spinicolella Zell., L. mespilella Hb., L. cydoniella Fbr.