Krasec třešňový

Anthaxia candens (Panz.) 

        Vyskytuje se u nás jen v teplejších krajích ve starých třešňovkách. Jako škůdce je velmi málo známý. Larvy vyžírají pod kůrou, nejčastěji v korunkovém krčku, křivolaké chodby, v nichž se i kuklí. Brouci se z kukel líhnou buď již na podzim, nebo až v předjaří, setrvávají však v oválné kolébce až do konce května, kdy se prožírají ven elipsovitým otvorem a vyletují. Chodby larvami vyhlodané nezřídka zasahují do lýkové části a bývají doprovázeny klejotokem. Místům, kde již klejotok je, se samičky při kladení vajíček vyhýbají. Speciální ochrana nebyla nikdy nutná. Tam, kde by se v budoucnu vyskytl ve větším množství, bylo by nutné napadené stromy raději ze sadu odstranit.