Nesytka jabloňová

Aegeria myopaeformis (Borkh.) 

 

Pod kůrou větví a kmenů, nejčastěji churavějících jabloní, řidčeji hrušní, slivoní, třešní, jeřábů a hlohu, méně často ve dřeni slabších, 2 – 5letých letorostů bývají hadovitě vinuté, jako zápalka široké chodby se žlutými, červenavě lesklými housenkami.

Dospělá nesytka má v rozpětí křídel 17 – 25 mm, je namodrale černá, kovově lesklá, zejména na hlavě a na hrudi, čtvrtý článek zadečku je cihlově rudý. Křídla jsou, jako u všech nesytek, sklovitě průhledná, s vyniklými, modročerně poprášenými žilkami. Létá v květnu a v červnu. U nás je rozšířena všude, není však nikdy hojná, takže je celkem bezvýznamným škůdcem. Samička klade vajíčka na kůru jabloní nebo jiných uvedených stromů a keřů. Vylíhlé housenky vyžírají pod kůrou chodbičky, často vzájemně se proplétající. Nejčastěji jsou vajíčka nakladena do rakovinných míst kmenů a větví, proto jsme velmi často zjistili housenky v rakovinných nádorech po mšici krvavé. Dospělá housenka je 2,5 cm dlouhá, před zakuklením špinavě žlutobílá, s hnědou hlavou a šíjovým štítem. Kuklí se jako všechny nesytky na konci chodby; za 14 dní vyletuje z kukly motýl. Ve školkách bývají někdy napadeny mladé výpěstky jabloní a jeřábů, s nimiž je nesytka zavlečena na jiná místa. Napadené letorosty se poznají někdy podle toho, že jsou zvadlé, nebo podle trusu, který zejména dospívající housenka vystrkuje z chodby ven.

 

Ochrana většinou není zapotřebí, protože výskyt tohoto nepatrného škůdce je vždy ojedinělý. Stačí odstranit napadené letorosty.