Ploštice pestrá – Hrabulka dvojbarevná

Sehirus bicolor (L.)

        Objevuje se nejen ve všech druzích zelenin, u nichž saje na nejmladších pletivech a může vyvolat i značné škody, ale sáním škodí i na letorostech jabloní, maliníku a rybízu. Tam, kde jsou ovocné kultury důkladně ošetřovány postřiky v době vegetace, je tato ploštice již vzácná.

        Jak již uvedeno na počátku této kapitoly, nejsou všechny druhy ploštic, které na ovocných rostlinách zastihneme, jen škodlivé. Mnoho druhů je i užitečných nebo jen užitečných. Mezi dravé ploštice, které napadají housenky a vysávají je, patří především velká ploštice, ozdobená na štítě do stran trčícími hroty, zvaná kněžice trnitá, Troilus luridus (Fbr.), objevující se všude, nikdy však ve větším množství. V lesnictví je známá vysáváním housenek mnišky a jiných motýlů. V lesích bývá také hojnější. V ovocných sadech ji zastihneme proto nejčastěji v blízkosti lesů (v třešňovkách napadených bekyní velkohlavou).

 

        Ochrana proti plošticím je dosti nesnadná. Proti dotykovým hmyzohubným látkám vynikají skoro všechny druhy ploštic značnou odolností, avšak mnoho druhů naproti tomu hyne při poprášení DDT, jak se můžeme přesvědčit při leteckém poprašování bramborů Dynocidem proti mandelince bramborové. Jiné druhy po ošetření kultur poprachem nebo postřiky jeví jen jakési podráždění, odlétají a nehynou. Jisto však je, a to má pro ovocnářskou praxi význam, že v sadech ošetřovaných postřiky v době vegetačního klidu, a zejména v době vegetace, nejsou ploštice nikde vážnými škůdci.