Keřovitost

    Je známa u révy vinné. Byla zjištěna u rév štěpovaných na americké podnožové révy trpící roncetem. Ve vodivém pletivu je Petriho provazce. Listy jsou bledší, mírně zkadeřené, články nestejně dlouhé, úhlovité, někdy se vyskytuje dvoupupenovitost. Plodnost malá, bobule drobné, zasychají. Některé odrůdy (Neuburské) jsou u nás zvlášť náchylné. Vykopání takových keřů i s okolní půdou je nutné. Na prázdná místa se doporučuje vysazovat jinou odrůdu až po několikaleté přestávce. Podobné příznaky vyvolává též nedostatek boru; je možno, že přihnojením borem se dá onemocnění zmírnit nebo i přechodně vyléčit. (Německý název této choroby je Reisigkrankheit.)

    Nevylučujeme posléze, že aspoň zčásti patří do virových onemocnění i tzv. choroba dřeně, onemocnění, které provází zejména stárnoucí keře a dostavuje se též jako následek vadného štěpování a nepříznivých půdních podmínek.

    S hlediska virologova by měly být přezkoumány i některé jiné známé zjevy u révy vinné, tak např. příliš slabá plodnost apod.