Můra bělopásná – Můřice bělopásná, Můra očkovaná – Můřice očkovaná

    Objevují se jako škůdci malin a ostružin jen zcela ojediněle, spíše vzácně, nejspíše ještě v předhůří středních hor, u nás dost často v Podkrkonoší, kde motýli od počátku června přilétají ke světlu. Housenky jsme však zjistili vždy jen ojediněle, neboť za dne jsou ukryty pod listím, ale prozrazují se žírem.

    Oba druhy jsou uvedeny jen pro úplnost, nikdy se nevyskytují v takovém rozsahu, aby bylo třeba zvláštní ochrany.