Rez jeřábová

Ochrospora sorbi (Oud.) Diet. 

 

Jeřáb, dosud nedoceněná ovocná plodina, bývá touto rzí (houbou patřící do hub stopkovýtrusých – Basidiomycetes, řádu Uredinales) napadán dosti často. Jejím zimním hostitelem jsou různé druhy sasanek, u nás zejména sasanka hajní, Anemone nemorosa L., a sasanka pryskyřníkovitá, Anemone ranunculoides L., v jejichž pucích podhoubí této rzi přezimuje a z nichž se rozrůstá do listů. Onemocnělé listy mají delší řapíky, jejich čepele jsou světlejší a dužnatější než u zdravých rostlin. Na rubu onemocnělých listů se vyvíjejí bílé prášilky (aecie neboli aecidie), odlišné též tvarem od prášilek rzi švestkové na sasankách. Prášilkové výtrusy nakazí listy jeřábu, u něhož na listovém rubu se pak vytvoří žlutavé skvrnky s bílými ložisky letních výtrusů (uredospor) a pleťově zbarvenými ložisky zimních výtrusů (teliospor neboli teleutospor).

Jak bylo u nás už častěji pozorováno, působí silné napadení touto rzí, zejména u sladkoplodých jeřábů, předčasné žloutnutí i usychání listů i jejich časný opad; tím se snižuje výše i jakost sklizně.

Tam, kde se tato rzivost častěji a silně vyskytuje, musíme se při obraně řídit stejnými směrnicemi jako proti rzi švestkové.