Přímořárnice – Můra ovocná

Taeniocampa gothica L.  

Hnědá můra velikosti můry osenní, s význačnou tmavohnědou skvrnou uprostřed předních křídel. Housenky žijí na trnkách, dubech, lípách a často i na ovocných stromech. Jsou zelené s 3 podélnými žlutými pruhy, po boku se táhne široký bílý podélný pruh. Ve školkách mohou způsobit i větší škody. Ve dne jsou ukryty pod listím. Kuklí se v půdě; kukla je hnědá, lesklá. V praxi bývají, pokud jsou mladé, zaměňovány velmi často s housenkami obaleče pupenového.

 

Ochrana: Postřik arsenovými přípravky.