Listopasi

Polydrosus Germar

        Listohlodům vzhledem velmi podobní a příbuzní, stejně velcí nosatci, vyznačující se většinou tím, že celé tělo je kryto zelenými, zlatými nebo měďově lesklými šupinkami. Nejhojnější druhy u nás jsou: l. třešňový, P. pterygonalis Bohem., l. hedvábitý, P. sericeus (Schall.), l. lesní, P. cervinus (L.). Škodí stejně jako listohlodi a ochrana proti nim je stejná a stejně obtížná.