Mosaika bratislavská

    Je známa z okolí Bratislavy, z jižního a jihovýchodního Slovenska a z jihovýchodní Moravy. Je svými příznaky podobná mosaice mělnické. Je s ní nepochybně úzce příbuzná, skoro s jistotou jde o jiný kmen téhož viru. Nejstarší listy jsou jen někdy bez příznaků, silněji ochuravělé jsou listy ze středních, nejsilněji z vrcholových částí výhonů; odbarvení je buď na žilkách, na celém listě nebo mezi žilkami, je bělozelené až bílé. Nemocné keře kvetou až o 14 dnů dříve než zdravé. Choroba zůstává omezena na vinici na malý počet ojedinělých nebo v hnízdech rostoucích keřů; málo se šíří, je zřejmě méně nakažlivá než mosaika mělnická. Je také choroba méně škodlivá než mosaika mělnická. Bratislavskou mosaikou ochuravělé keře vydrží na živu i po desítky let, málo trpí ve vzrůstu, ale jsou skoro vůbec nebo úplně neplodné; bobule jsou zakrnělé. Předčasná úmrtnost je větší než u zdravých keřů. Živočišný přenašeč není znám. Choroba byla zjištěna jen u révy vinné několika odrůd. Totožnost této mosaiky s mosaikou kalifornskou je možná. Obranná opatření jsou stejná jako proti mosaice mělnické.