Puklice březová

Pulvinaria betulae L.

        U nás na révě vinné jen ojediněle se vyskytující puklice. Spíše se s ní setkáme na břízách nebo jiných stromech. Dospělá samička má kaštanově hnědé, silně vypouklé tělo, 4 – 8 mm dlouhé a 3 – 5 mm široké. Tělo puklice bývá v době kladení přečetných vajíček nadzdviženo. Vajíčka jsou hustě obalena bílými, hustými, voskovými vlákny, v nichž jsou zcela ukryta. Oplozená samička přezimuje na dvou- až tříletém dřevě révy. Na jaře rychle roste a klade mírně červená vajíčka, jak uvedeno, úplně krytá voskovou vlnou. Pod jednou samičkou bývá 1500 – 2000 vajíček. Denně jich naklade kolem 50. Za 4 – 5 týdnů se z vajíček líhnou larvy, které se, podobně jako puklice švestkové, rozlézají po listech, na nichž sají jen na spodní straně. U nás i jinde bývá velmi často parasitována zejména drhy: Aphycus puctipes (Dalm).) a Coccophagus lunulatus How. Tyto chalcidky způsobují často značnou úmrtnost. Velmi význačným ničitelem vajíček je moucha Leucopis nigricans Egg., jejíž larvy vyžírají těla samiček až z 90 %. Též slunečka, jako Chilocorus bipustulatus (L.), sedmičetné Coccinella septempuctata L., a huňáček Exochomus quadripustulatus L., jsou významnými hubiteli této puklice. Chemická ochrana jako u puklice švestkové, v létě též mechanické odírání samiček hadrem namočeným do dotykových přípravků