Nesytka maliníková

Bembecia hylaeiformis (Lasp.) 

 

Krní-li dvouleté pruty maliníkové nebo ostružiníkové a neraší-li jejich pupeny na jaře, pak jsou pruty zpravidla vždy v nejspodnější části ve dřeni vyhlodány housenkou nesytky, která žije pravidelně jen ve dvouletých prutech a není u nás nikde hojná, spíše se vyskytuje ojediněle. Poletuje v květnu a počátkem června za dne i za večera, nejvíce však za slunečných dnů, kdy naklade jednotlivě asi 100 vajíček do maliníkových prutů při zemi. Housenky žijí nejprve v prutech, později v kořenových hlavicích maliníkových keřů, kde též přezimují. Na jaře příštího roku vylézají výše a v místě loňského žíru se kuklí bez zámotku, blízko povrchu prutu, kam se housenka prohlodala, aby bylo umožněno vylíhnutí motýla vysunutím kukly. Napadené maliníkové pruty jsou v místě napadení lehce lámavé. Housenka se zbarvením i jinak jen málo liší od housenek jiných nesytek. Je v dospělosti 25 – 30 mm dlouhá, s 3 páry noh a 5 páry pošinek, zbarvena je bělošedě, hlava je hnědožlutá, šíjový štít žlutý.

 

Ochrana: Napadné výhony, které se někdy poznají snadno podle toho, že jsou na nejspodnější části tmavěji zbarveny, poněkud v tomto místě zduřelé, s odlupující se kůrou, odřízneme těsně u země a spálíme. Jiných opatření není zapotřebí, protože, jak uvedeno, jde o druh u nás celkem řídce se vyskytující, takže nezpůsobuje nikde vážnějších škod.