Houby ze skupiny černě

Toto pojmenování je umělé, poněvadž jde o houby z různých skupin, zvláště z řádu Erysiphales (Perisporiales), čeledi Capnodiaceae. Sem patří spíše saprofytické než polocizopasné houby, jejichž přísavky vrůstají do pokožky bující na povrchu listů a plodů ve výkalech mšic a puklic, bohatých na cukry. Čerň chmelová Apiosporium (Capnodium) salicinum Mont, vlastně její konidiové stadium (Fumago) bují na líci i rubu listů, větévek, větví i na plodech, silněji v oblačných obdobích a na zastíněných místech. U švestek, kde je zvláště hojná, snižuje asimilaci; větší škodu však působí znehodnocením plodů.

Čerň jablečná neboli melanom je působena houbou Cladosporium herbarum (Pers.) Link. Podle SMOLÁKA (1955) se stává stále virulentnější. Na plodech jsou tmavé povlaky. Na meruňkách znamená přítomnost příbuzné houby Cladosporium carpophilum Thüm., vyvolávající jakousi strupovitost, značné znehodnocení plodů.

Korkovitou strupovitost plodů meruněk a třešní půdobící u meruněk též odumírání pletiva a dírky v listech, vyvolávanou houbou Cladosporium carpophilum Thüm., popsal NOVÁK (1950).

Obrana stejná jako proti suché skvrnitosti .

Houby ze skupiny černě