Mšice lísková – Zdobnatka lísková

Myzocallis coryli (Goetze)

        Žije obyčejně v malém počtu jedinců na spodní straně lískových a habrových listů.

        Ochrana není zpravidla nikdy nutná, protože tento druh lískám mnoho neškodí. 

Přirození nepřátelé listových mšic na ovocných stromech

        V přírodě jsou listové mšice napadány četnými nepřáteli, kteří mohou jejich výskyt značně omezit. Jsou dvojího druhu: požírači mšic a endofágní parasiti, tedy cizopasníci vyžírající těla mšic nebo jejich larev.

        Z požíračů mšic jsou nejznámější larvy pestřenek, slunéček a denivek. Larvy pestřenek jsou žluté, zelenavé nebo hnědé, mramorované, válcovitého, dopředu zúženého těla. Živí se výhradně mšicemi. Vajíčka kladou do kolonií mšic většinou jednotlivě. Jsou dobře viditelná, protáhlá a bílá. Nejčastějšími druhy u nás jsou: pestřenka rybízová, Syrphus ribesii (L.), p. pruhovaná, Epistrophe balteata (Degeer), S. vitripennis Meig., S. corollae F., S. nitidicollis Meig., Lasiophticus pyrastri (L.). Pestřenky přezimují jako larvy v diapause, kuklí se na jaře. Kukla je na silnějším konci hrbatě zaoblená, na tenčím konci přišpičatělá a tímto koncem přilepena k podložce. Na jaře se z kukly líhnou dospělé pestřenky, které poletují po květech a po spáření kladou samičky vajíčka do kolonií mšic. Dospělé larvy se pak kuklí v blízkosti žíru, nejčastěji na povrchu listů.

        Slunečka (larvy i dospělí brouci) jso stejně důležitými požírači mšic jako larvy pestřenek. Nejčastějšími drhy, které v koloniích mšic zastihneme, jsou: slunečko dvojsečné, Adalia bipunctata (L.), s dvojskvrnné, Chilocorus bipustulatus (L.), s čtyřskvrnné, Exochomus quadripustulatus (L.), huňáčci Scymmus suturalis (Thunb.) a S. frontale (Fbr.).

        Larvy denivek a zlatooček pohubí sice mnohem méně mšic než larvy pestřenek, ale jsou pohyblivější. Nejčastěji jsou to druhy denivka vroubená, Hemerobius limbatellus (Zett.), zlatoočka obecná, Chrysopa vulgaris Sch., a z. skvrnitá, Ch. perla (L.).

        Z endofágních čili vnitřních cizopasníků je známo velmi mnoho druhů z čeledi lumčíků, Braconidae. Zejména rod mšicomarů, Aphidius bývá hojně zastoupen četnými druhy: A. sonchi Marsch., A. avenue Hal., A. brassicae Marsch. Z chalcidek (Chalcidoidea) je mnoho druhů hyperparasitických, cizopasnících na jiných cizopasnících. Z dvoukřídlého hmyzu je známo několik druhů bejlomorek (Cecidomyidae). Jsou to zejména rody: Cryptobremia, Isobremia a Aphidoletis; jejich bionomie je u nás velmi málo prostudována.