Zobonoska jahodníková

Coenorrhinus aeneovirens (Mrsh.)  

        Škodí nejčastěji na dubech, též však na jahodnících, u nichž nakusuje řapíky listů, které pak zvadlé visí dolů. Zřídka kdy nakusuje květné stvoly, které pak uvadají. Zatím se u nás nikde tento škůdce neobjevil ve větším rozsahu, vždy jen ojediněle a zase nejčastěji tam, kde byly plantáže jahodníkové založeny v blízkosti listnatých lesů. Larva žije v zvadlých listech po dobu jednoho měsíce. Většinou se tato zobonoska vyskytuje u nás zcela ojediněle, takže není třeba zvláštních ochranných opatření. 

        Ochrana je-li nutná: Sběr napadených listů, použití přípravků DDT, ovšem výhradně před květem. Jimi se současně omezuje do značné míry výskyt květopasa jahodníkového.