Zobonoska modrá – Zobonoska prýtová

Rhynchites (Involvulus) coeruleus (Deg.) 

        Škody způsobené tímto druhem na ovocných stromech nejsou u nás sice nikdy veliké, ale jsou každému nápadné. Projevují se jako zvadnutí dosud zelených a nezdřevnatěných konců letorostů, které po nakladení vajíčeka samička nahryzala.

        Objevuje se na ovocných stormech poněkud později nežli ostatní zobonosky. Vajíčka klade do svěžích výhonků, které potom poněkud níže nahryže, takže zavadnou a později zaschnou. Larvy žijí 3 – 4 týdny, kuklí se v půdě. Dost často jsme pozorovali i nahryzání stopek plodů, ale vajíčka do nich samička neklade. Dospělý brouk je velmi podobný zobonosce hrušňové.

         Ochrana: Na tvarovaných stromech, které nejčastěji tento nosatec napadá, doporučuje se napadané výhony odstříhat a spálit. Přípravky dotykové i arsenové mají účinnost nepatrnou. Větší účinnost má (i podle pokusů laboratorních) DDT (Dynol), protože zahrady, v nichž se tento škůdce vyskytoval, byly po letních postřicích Dynolem (proti červivosti ovoce) tohoto škůdce prosty.