Kobylka révová

        Velká kobylka s krátkými krovkami, žijící u nás i jinde jen na výslunných stráních na různých teplomilných rostlinách, nejčastěji na révě vinné. Nikde, ani u nás, není hojná, spíše se objevuje velmi ojediněle, takže nepůsobí větších škod. 

        Ochrana nebyla u nás zatím nikde nutná. Podle zkušeností z ciziny se dobře osvědčily přípravky dotykové. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo, zatím jen pokusně, se systemicky působícími insekticidy.